مطالعة تعادل فازی مایع – مایع سیستم سه تایی آب – پروپیونیک اسید – دی اتیل کتون در دماهای 25، 35 و 45 درجه سانتی گراد

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,486

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_605

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در کار حاضر، تعادل فازی مایع – مایع برای سیستم آب – پروپیونیک اسید – حلال در دماهای مختلف بررسی شده است . برای پیش بینی میزان استخراج پروپیونیک اسید، از حلال دی اتیل کتون استفاده گردیده است . ابتدا به روش نقطه ابری ) ) Cloud Point Method منحنی بینودال برای این سیستم بدست آمده، سپس خطوط بستِ تعادلی به کمک آنالیز ( Gas Chromatography ) GC اندازه گیری شد . ضرایب توزیع و انتخاب پذیری بدست آمده برای این سیستم نشان داد که حلال دی اتیل کتون حلال مناسبی برای استخراج پروپیونیک اسید می باشد . همچنین پارامترهای تنظیمی خاص مدل های NRTL و UNIQUAC برای سیستم های مطالعه شده بدست آمده و خطای متوسط هر یک از مدل ها برای تخمین رفتار فازی این سیستم ها محاسبه شد . مقادیر خطای بدست آمده نشان داد که مدل های مذکور تطابق مناسبی با مقادیر آزمایشگاهی دارند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن پهلوانزاده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

حمید بخشی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

غلامرضا پازوکی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی