مطالعه عددی انتقال حرارت ترکیبی در لوله های خمیده در حالت کاملا توسعه یافته با استفاده از یک سیال نانو

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,297

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_545

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

انتقال حرارت ترک یبی یک س یال نانو درون یک لوله خم یده بصورت عدد ی مورد مطالعه قرار گرفتـه است . سیال نانو از مخلوط اکس ید آلوم ینیوم و آب تشک یل شده است. جهت حل عدد ی معادلات ب قاء به فرم ب یضوی مورد استفاده قرار گرفته است. پروفیلهای سرعت محـور ی دمـا و جر یـ ان ثـانو ی در حالت کاملا توسعه یافته مورد بحث و بررس ی قرار گرفته است. همچنین این پروف یلها بین س یال نـانو با ۴ % حجمی ذرات جامد با س یال پا یه مقا یسه گرد یده است. اثرات همزمان ن یروی گر یـ ز از مرکـز و نیروی شناوری نیز در این شرایط مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا اکبری نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مه

امین بهزادمهر

استادیار گروه مهندسی مکانیک، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانش

سعید فراهت

استادیار گروه مهندسی مکانیک، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانش