بررسی فرآیند, تکنولوژی و قابلیت های توسعه فن آوری بیوگاز (BIOGAS)

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,519

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_071

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

بیوگاز محصول طبیعی حاصل از تجزیه بی هوازی مواد آلی به وسیلة میکروارگانیزمها میباشد. از آنجا که این گاز یک مادة سوختی است, متان تولید شده در فرآیند آن می تواند بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. بخش عظیمی از پسماندهای انسانی, حیوانی وگیاهی قابل تجزیه بوده و می تواند تحت شرایط ویژه ای تخمیر شده و با تولید بیوگاز پاسخگوی قسمتی از انرژی شهری و روستائی باشد. گازی که از تأسیسات واحد%٣٠- ٦٠ % متان, ٣٥ - بیوگاز حاصل می شود بسیار شبیه به گاز طبیعی است. این گاز معمو ً لا شامل ٧٠کربن, مقداری هیدروژن, نیتروژن و اندکی سولفید هیدروژن است. ارزش حرارت زائی این گاز, حدود ٥٠٠٠ کیلوکالری برای هر متر مکعب است. یک واحد با ظرفیت ١٠ متر مکعب روزانه حدود ٥ متر مکعب تولید می کند که با ادارة مناسب, این واحد می تواند سوخت کافی برای آشپزخانه و نور مناسب در اختیارخانواده قرار دهد. استفاده از این تکنولوژی , نه تنها بعلت تولید انرژی, بلکه بدلیل امتیازات جنبی دیگری که دارد مورد توجه قرار می گیرد.

نویسندگان

غزاله حیدریان

کارشناس مهندسی محیط زیست