مقایسه الگوی جریان یک همزن جدید و همزن لنگری با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,860

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_029

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

همزن لنگری برای اختلاط مایعات با لزجت بالا کاربرد فراوان دارد . در این تحقیق همزن دیگری برای اختلاط مایعات لزج معرفی شده و عملکرد آن در اختلاط با همزن لنگری مورد مقایسه قـرار گرفتـه اسـت . در ایـن مقایسه از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) استفاده شد . کانتور و بردارهـای مؤلفـه هـای سـرعت ، توزیع سرعت و تنش برشی در این د و همزن مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان می دهند که همزن جدیـد توزیع مناسب تری برای سرعت سیال در هر دو جهت شعاعی و محوری ایجاد می نماید و بالا بودن تنش برشی که توسط آن ایجاد می گردد سبب اغتشاش بیشتر و اختلاط بهتر خواهد شد

نویسندگان

اصغر علیزاده

کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه امام حسین ( ع ) دانشکده فنی مهندسی

مجتبی سمنانی رهبر

استادیار، دانشگاه امام حسین ( ع ) دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شی