مطالعهی نانولولههای تک دیوارهی نیترید ایندیم، با قطر و کایرالیتیهای مختلف، به روش نظریه تابعی چگالی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,250

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_236

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

با محاسبات مبتنی بر نظریهی تابعی چگالی، امکان تشکیل و ساختار الکترونی نانولولههای نیترید ایندیم با قطر و کایرالیتیهای مختلف ( زیگزاگ و صندلی ) ، مورد مطالعه قرار گرفته است . با مقایسهی انرژی کرنش این نانولولهها با نانولولههای کربنی و نیتریدی متناظر درمییابیم که تشکیل این نانولولهها دور از دسترس نیست . در پایان مشخص شد که گاف انرژی و انرژی کرنش با افزایش قطر کاهش می -یابد . نانولولههای نیترید ایندیم از تئوری الاستیسیتهی کلاسیک پیروی میکنند .

نویسندگان

هادی حسنیان عارفی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

محمدرضا ابوالحسنی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

اسماعیل ساعی ور

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

فرید چرمچی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک