بررسی مقاومت به خوردگی پوششهای نانواکسیدسریم به روش سل ژل بر روی آلیاژ آلومینیوم

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,369

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_200

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

پوششهای اکسید سریم، در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، این پوششها باعث افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ های مختلف از جمله آلیاژ های آلومینیوم می شوند و به دلیل اینکه این پوشش ها ، دوستدار محیط زیست هستند، جایگزین بسیار مناسب برای پوششهای کروماته سمی می باشند. ما در این مقاله پوشش اکسید سری را به روش سل ژل بر روی آلیاژ آلومینیوم تشکیل دادیم از مزایای روش سل ژل نسبت به سایر روشها، خصول بسیار زیاد پوشش، یکنواختی بالا، چسبندگی بسیا رمناسب و همچنین متارکم بود ن پوشش می باشد . سپس میکروساختار و خواص فازی آن را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDAX مورد بررسی قرار می دهیم و برای بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های تشکیل شده، ازنمودارهای پلاریزاسیون دینامیکی استفاده کردیم.

نویسندگان

حسین حسن نژاد

دانشکده فنی و مهندسی، گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تقی شهرابی فراهانی

دانشکده فنی و مهندسی، گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علیرضا صبور روح اقدم

دانشکده فنی و مهندسی، گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران