ساخت و بررسی خواص فروالکتریکی نانوذرات باریم استرانتیم تیتانات ( BST (

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,505

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_190

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله خواص فروالکتریکی نانوذرات باریم استرانتیم تیتانات BaxSr(1-x)TiO3 ) مورد بررسی قرار گرفته است . برای تهیه ماده مذکور از متد شیمیایی مرطوب استفاده می شود . اندازهی ذرات و بلورینگی آنها با استفاده از تغییر پارامترهای فرایند تهیه ( دمـا و فشار و ...) قابل کنترل است . مشاهدات الگوهای پراش اشعه X نشان داده است که ذرات از کیفیت بلوری بالایی برخوردارند و با افـزایش نسبت Ba/Sr ، اندازه ی نانوذرات کاهش می یابد . برای بررسی خواص فروالکتریکی از مدار Sawyer–Tower استفاده شده است . اثرات دمای پخت، دمای محیط، نسبت غلظت Ba/Sr، و فشار اعمالی در تهیه قرص از نمونه ها، بر روی خواص فروا لکتریکی آنهـا مـورد مطالعـه قـرار گرفته است.

نویسندگان

محمد الهی

گروه فیزیک - دانشکده علوم - دانشگاه رازی کرمانشاه

احمد هادی زاده

گروه فیزیک - دانشکده علوم - دانشگاه رازی کرمانشاه