سنتز، شناسایی مواد نانو کامپوزیتی از نوع میزبان - میهمان و بررسی خواص نانوکاتالیزوری آنها در اکسایش بنزیل الکل

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,454

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_149

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

نانوکاتالیزورهای حاوی کمپلکس های ماکروسیکلی 14 عضوی مس (II) دارای 6 نیتروژن توسط روش تپلمت از واکنش فرمالدهید، 1و2 فنلین دی آمیین و آمین های مختلف درون نانو حفرات زئولیت – Y تهیه شده اند . کمپلکس های مس (II) به طور موفقیت امیزی توسط آمیزی توسط یک فرایند 2 مرحله ای در فاز مایع درون قفس زئولیت قرار گرفتند. مرحله اول شامل تهیه کمپلکس پیش ماده [Cu(1,2-phen),]Nay و مرحل دوم شامل اکنش تراکمی کمپلکس مس (II) با فرمالدهید و آمین می باشد. طیف کمپلکس های هموژن و محبوس شده به وضوح نشان دهنده 4 نیتروژن نوع دوم کئوردینه شده با یون مس (II) است. از نانو کاتالیزور های تهیه شده در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل درحضور هیدروژن پراکسید استفاده شد. نانوکاتالیست های مس (II) دارای خاصیت کاتالیزوری بسیار موثر نسبت به کمپلکس های هموژن بوده و همچنین قابلیت بازیابی منحصر به فردی از خود نشان دادند.

نویسندگان

مسعود صلواتی نیاسری

دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، بخش شیمی

فاطمه داور

دانشگاه کاشان، بخش شیمی