بررسی فنّی و تعیین مطابقت استانداردهای ملی وبینالمللی: استانداردهای ساخت، عملکرد و بازدهانرژی تجهیزات انرژیبرِ سوخت فسیلی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,295

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_004

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

در حالیکه تجهیزات انرژیبر الکتریکی در نقطه مصرف از بازده بالایی برخوردار هستند، بیشتر تلفات در تبدیل سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاهها و سیستم انتقال قدرت به وجود میآید. در مقایسه، بهرهبرداری ازانرژیهای سوخت فسیلی در نقطه مصرف از کارآئی پایینتری برخوردار است و به کارگیریی استانداردهای عملکردِ اینگونه تجهیزات، که مبتنی بر دینامیک انرژی بری میباشد، از دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت ویژهای پیدا میکند و در کاهش شدت انرژی موثر واقع میگردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی فنی و مقایسه استانداردهای ملی ایران با استانداردهای بینالمللی به صورت تحلیلی میباشد. نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که استانداردهای ملی تجهیزات انرژیبر سوخت فسیلی از قبیل آبگرمکن فوری دیواری34/77% اجاق خوراکپزی 49/22% آبگرمکن مخزندار گازی46/49%و بخاری گازی دودکشدار 68 % درمطابقت با استانداردهای بینالمللی مربوطه میباشد.

نویسندگان

مرتضی محمدی اردهالی

تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

حمیدرضا نی ساز

تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی