اثرخاک رس روی مورفولوژی و ریز ساختار نانو کامپوزیت های بر پایه پلی - آمید۶ / پلی اتیلن سبک / خاک رس

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,393

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_089

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

هدف از این کار مطالعه مورفولوژی و ریز ساختار نمونه های نانوکامپوزیتی بر پایـه الیـاژ پلیمـری پلـی چکیده امید۶ / پلی اتیلن / خاک رس است . پیک مشخصه XRD مربوط به خاک رس درنمونه های پلی امیـد ۶ / خـاک رس و پلی امید۶ / پلی اتـیلن / خـاک رس مـشاهده نـشدند ودرضمن نتـایج TEM سـاختار exfoliated در ایـن نمونه هـا نـشان داد . انـدازه ذرات فـاز پلی اتـیلنِ متفـرق شـده بـا افـزودن مقـدار ۲ % وزنـی از خـاک رس کـا هش چشمگیری داشت . این نتایج مورفولوژیکی می تواند به دلیل جلوگیری از ائتلاف ذرات پراکنده پلی ا ت ی لنِ توسط صفحات خاک رس با نسبت ابعادی بالا و همچنین تغییر خواص ویسکوالاستیک الیاژ توسط حضور خـاک رس باشد .

نویسندگان

وحید خشکوا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر

حسین نازکدست

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر

بهرام دبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد ماهشهر ) ،دانشکده پلیمر