استفاده از محاسبات کوانتومی جهت انتخاب بهینه ممانعت کننده ای فلزی در مقیاس نانو

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,745

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_075

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

دراین کار چگونگی ارتباط پارامترهای مولگولی از طریق اعمال نظریه تابع مرکب دانسیته (DFT) به عنوان ممانعت کننده بر سطح آلومینیوم در هیدروکلریدریک اسید مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده است که انرژی بالاترین سطح اوربینال مولکولی پر شده، انرژی پایین ترین سطح اوربیتال مولکولی خالی، انرژی کل ممانعت کننده و کمترین مقدار انرژی سیستم (ممانعت کننده /آلومینیوم) یابازده ممانعت کنندگی رابط خطی دارند. نتایج بدست آمده از بهینه سازی سیستم ممانعت کننده / آلومینیو نشان می دهد که حالت جذب در جهت جفت الکترون اتم نیتروژن عمومی ترین روند برای ممانعت کنندگی این مولکول ها می باشد. نتایج حاصل از این کار می تواند در طراحی و بهینه سازی ممانعت کننده های خوردگی مفید باشد.

نویسندگان

عفت جمالی زاده

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی

اسدالله ناصح زاده

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی

عبدالحمید جعفری

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد

سیدمحمدعلی حسینی

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی