صورت بندی مکانیکی برای مورفولوژی فصل مشترک دوفاز در رشد بلور به روش چوخرالسکی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,233

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_309

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

سیمای هندسی فصل مشترک دو فاز ) ) S/L به عنو ان تابعی از میدان جریان شاره در فرآیند چوخرالسکی یکی از مهمترین مباحث نظری در رشد بلور است . برای تعیین آهنگ چرخش بحرانی بلور، که در شرایط مشخص به فصل مشترک تخت و در نتیجه به کاهش ناهمسانگردی سرعت های رشد منجر می شود، یـک رویکـرد مکانیـک کلاسـیک مستقل از دینامیک سیالات ارائه می گردد که با دست آوردهای تجربی دارای انطباق است

نویسندگان

رضا فایض

پژوهشکده لیزر و اپتیک ایران ( گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد)

مرتضی اسدیان

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه علم وصنعت ایران