ساختار الکترونی سیستم غیر ابررسانای PrBCO تحت فشار، براساس رهیافت LSDA+U

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,144

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_305

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

محاسبات ابتدا به ساکن پتانسیل کامل در تقریب چگالی موضعی به علاوه تصحیح همبستگی الکترونی در اوربیتالهای جایگزیدهی f,d در اتم های Pr,Cu برای سیستمPrBa2Cu3O7 انجام پذیرفته است . ساختار الکترونی این سیستم با محاسبه ساختار نوارها، چگالی حالتها و چگالی الکترونی در فشار هیدرواستاتیکی بین د +20GPa و -20GPa- مورد بررسی قرار گرفتهاند . نتایج ما نشان میدهد که در این سیستم . با اعمال تصحیح همبستگی، چگالی الکترونی به گونهای تغییر مینماید که تمایل الکترونها را به تشکیل یک نوار pd π موازی صفحه نشان میدهد و هیبریداسیون بین اوربیتالهایp اتمهای O3 و O2 و اوربیتالf اتم Pr بوجود می آید که تحت تاثیر فشار جایگزیدهای این پیوند بیشتر میشود .

نویسندگان

حمید عباس زاده

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

علی توانا

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

محمد اخوان

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف