تابع پتانسیل ذرات در بلورپلاسمای غبارآلود شش گوشی در دو بعد

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,448

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_300

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

ذرات غبار سنگینی که دارای بار منفی شده اند ، به عنوان ذرات جدا ازهم در نظر گرفته شده اند ، و فرض شده است که ا لکترونها و یونهـا با توزیع بولتزمن در دمای مشابه ای توزیع شده باشند و بارشان به پتانسیل سطح ذره وابسته باشـد . در ایـن حالـت معادلـه پواسـون بـرای پتانسیلهای کوچک به شکل معادله هلمهولتزتبدیل خواهد شد . توزیع فضایی پتانسیل در شبکه ، تاثیرکل سیستم ذرات غبـار را در بـر مـ ی گیرد . یک چنین سیستم خود سازگاری ، رابطه پاشندگی را برای امواج شبکه غبار به دست می دهد . همچنین نشان داده شده است که برای شبکه ایده آل حاضر ، پارامترهای پلاسمای غبارآلود باید روابط معینی را برآورده سازند . این محاسبات برای شبکه شش گوشی دو بعـدی ، و با اعمال شرا یط مرزی دوره ای روی ذرات غبار ، صورت پذیرفته اند . همچنین یک رابطه جدید برای پتانسیل بدست آمـده اسـت ،که بـا پتانسیل یوکاوا مقایسه شده است

نویسندگان

مهران شاه منصوری

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک