تاثیرشرایط انباشت برخواص اپتیکی و ساختاری فیلمهای نازک اکسید آلومینیوم تهیه شده به روش سل ژل

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,220

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_246

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر شرایط انباشت بر خواص اپتیکی و ساختاری فیلمهای نازک سل - ژل ساخته شده اکسید آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفته است . طیف تراگسیل لایهها به وسیله طیفسنج UV-Visible اندازه گیری شد با استفاده از طیـف تراگـسیل تجربـی و بـه کمـک روش بهینـه سـازی نامقیـد ، ضـخامت لایـه ، ضـریب شکست ) ) n و ضریب جذب ) )α به ازای هر طول موج تعیین شد . د ر نهایت با استفاده از معادلات برازشی، ضریب شکست و ضریب جذب بهینـه شـده در گـستره طول موجهای ناحیه مرئی محاسبه شد . تاثیر عملیات گرمایشی و سرعت غوطه وری بر روی ثوابت اپتیکی ) ) n,α,d لایهها مورد بررسی قرار گرفـت . نتـایج بدسـت آمده نشان می دهند افزایش سرعت غوطه وری باعث افزایش ضخامت، ضریب شکست و ضریب جذب فیلم های اکسید آالومینیوم می شـود . همچنـین افـزایش دمـای بازپخت، باعث کاهش ضخامت و افزایش ضریب شکس ـت و ضریب جذب لایه ها می گردد و گاف نواری انرژی تغییر می کند . ساختار پودری اکـسید آلومینیـوم بـا استفاده از پراش پرتو X و مشخصه مورفولوژیک فیلم بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی AFM مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

نویسندگان

فریانه فرهادی

گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت

فرهاد اسمعیلی قدسی

گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت

جمال مظلومی

گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • K. S. Shamala, L. C. S .Murthy , K. Narasimha ...
  • .John L. Hodgkinson, * David W. Sheel, plasma processes an ...
  • NilgUn Ozer, john P. Cronin, Yong- jin Yao, Antoni P. ...
  • IChambou leyron, J.M .martinez, A _ C _ Moretti, M. ...
  • J .Brinker and G.W. Scherer .T Sol-Gel Science, the physics ...
  • R. Swanepoel .J.Phis.E: Sci.Instrum. , Vol. 16.(1 983) .Received.27 May1983 ...
  • .D _ Poe lman, P _ F _ Smet, J. ...
  • J _ Guzman- Mendoza, J .phys, Condens .Matter, 13, 955(2001) ...
  • نمایش کامل مراجع