بررسی اثر کاتالیست هیدروکسید سدیم در سنتز نانو ذرات نیکل در دمای اتاق

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,901

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_232

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله، رشد نانو ذرات نیکل بوسیله احیا ء خود به خودی محلول ، در یک محیط آب - الکل در دمای اتاق در حضور مقادیر مختلف کاتالیست هیدروکـسید سـدیم مورد مطالعه قرار گرفته است . برای بررسی اندازه و ساختار ذرات از آنالیزهای SEM و XRD استفاده شده است . بررسی ها نشان دادند که، د ر PH های 8 و 9 ، 10 و 13 نانو ذرات نیکل مشاهده نشدند ، ولی در PH های 11 و 12 نانو ذرات نیکل به ترتیب در اندازه های متوسط 65 و 90 نانومترتشکیل گردیدنـد . نتـایج XRD نـشان دادند که نانو ذرات نیکل تشکیل شده ، دارای ساختار FCC با صفح ات (111) ، (200) ، (222) می باشند . نتایج بدست آمـده از آنالیزهـای XRD , SEM حـاکی از آ ن است که میزان کاتالیست هیدروکسید سدیم ، تاثیرقابل توجهی در رشدنانو ذرات تشکیل شده دارند .

نویسندگان

نوشین شاه بهرامی

دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علی ریحانی

گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

نرگس افشاری

گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

سیده زهرا مرتضوی

گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج