تولید نانوذرات نیمرسانای Cdse به روش شیمیایی مرطوب و بررسی خواص فیزیکی و نوری آن

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,539

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_224

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

نانوذرات نیمرسانا خواص الکترواپتیکی منحصر بفردی دارند . ما در اینجا با استفاده از روش شیمیایی مرطوب، نانوذرات Cdse در ابعاد 1-3 (nm) تولید کردیم . اساس این روش بر مهار نانوذرات با ایجاد یک پوشش در اطراف ذرات و جلوگیری از حجیم شدن آنهاست و از مرکپتو اتانول که عامل محدودکننده رشد است استفاده شد . در این تحقیق که برای اولین بار در ایران گزارش میشود ازتکنیکهای مختلف مثل طیف جذب (uv-vis) ، فتولومینس (PL) و پراش (XRD) X-ray برای مطالعه خواص نوری نانوذراتCdse استفاده شد . بررسیها نشان داد که با افزایش غلظت مرکپتواتانول تغییر در طول موج جذب نوری و در نتیجه تغییر اندازه ذرات ایجاد میگردد .

نویسندگان

محمدحسن یوسفعلی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان

مسعود کاوش تهرانی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان

علی اعظم خسروی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان

حسن قاسمی آهنگران

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان