یک روش مسیریابی جدیددرشبکه های حسگرازطریق خوشه بندی لایه ای نامساوی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 679

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BPJ01_037

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1392

چکیده مقاله:

خوشه بندی بطور قابل توجهی باعث کاهش مصرف انرژی هریک ازحسگرها دریک شبکه حسگربیسیم میشود مصرف نامتعادل انرژی درمیان سرخوشه ها باعث ایجادمشکلات اساسی درهنگام استفاده ازمدل چندگامی درارتباطات داخل خوشه ای خواهد شد خوشه بندیلایه ای نامساوی یک راه موثربرای بهتعادل رساندن مصرف انرژی سرخوشه ها و افزایش طول عمرشبکه می باشد دراین مقاله یک روش جدیدبرای مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم ازطریق خوشه بندی لایه ای نامساوی ارایه شده است این روش گره ها را به خوشه هایی بااندازه نامساوی تقسیم بندی و سرخوشه ها درهرخوشه باتوجه به میزان فاصله ازایستگاه مرکزی ومیزان انرژی ازبین گره های حسگرانتخاب میشوندکه براین اساس چهارنوع سرخوشه لایه خواهیم داشت اندازه لایه ها 10و25و50درصد ابعادشبکه می باشد انرژی گره های حسگرناهمگن بوده و درنتیجه شبکه ناهمگن خواهد بود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این روش مصرف انرژی را درمیان سرخوشه ها متعادل و بطور قابل ملاحظه ای طول عمرشبکه را بهبود میبخشد

نویسندگان

علی ایمانپور

کارشناس فناوری اطلاعات

محمدهادی معظم

استادیاردانشگاه پیام نورمرکزشمیرانات