ضرایب تراگسیل برای پلاسماهای چگال تخت با نمایة چگالی الکترونی نمایی و سهمی شکل

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,405

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_163

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

ضرایب تراگسیل برای پلاسماهای چگال تخت با نمایه های چگالی الکترونی و در نتیجه گسیلمندی و جذب به طور نمایی و سهمی کاهش یابنده با هندسة تخت واینکه خطوط نشری با فرآیند تعریض برخوردی دارای نمایة لورنتزی هستند محاسبه شده است . اثر گرادیان سرعت تودة پلاسما در شیفت دادن نمایه های خطوط نشری و جذبی نسبت به یکدیگر با فرض نمایة خطی سرعت نسبت به فاصله در نظر گرفته شده است . روابط مربوط به صورتهای مختلف ضرایب تراگسیل بدست آورده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .

نویسندگان

مصطفی خلیلی

گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

سیدجلال پسته

گروه فیزیک دانشگاه ارومیه