محاسبه میزان واپاشی در کانال گداخت یون متقارن بار pb در مرتبه M1

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,471

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_024

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

یکی از دو کانال گداخت هسته ای در یون pdμ می تواند توسط برهکنش میدان فوتون بررسی شود . .بـر ای حالتهـا ی اسـپ ینی س یـ ستم ) pd بـا ) L=0 ، ابتـدا بـا ( را بدست آورده و سپس متناسب با آن میزان واپاشـی گامـایی تـراز پا یـ ه شـبه M1) بکارگیری تابع موج فضایی جدید برای سیستم سه جسمی، عنصر ماتریسی گذار هسته را محاسبه می کنیم .

نویسندگان

روح اله قیصری

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

ابوالقاسم عوض پور

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج