تقسیم بار الکتریکی هسته شکافنده نپتونیم 239 بین محصولات شکافت

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,266

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_021

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

هدف نازک اورانیم 238 با پروتون های 45 MeV حاصل از شتابدهنده سیکلوترون دانشگاه توهوکوی ژاپن بمباران شد . طیف های گامای محصولات شکافتِ ایجاد شده از هسته شکافنده نپتونیم 239 ، به وسیله دو آشکارساز فوق خالص ژرمانیم به دست آمد و بهره شکافت محصولات شکافت اندازه گیری شد . تقسیم بار الکتریکی بین پاره های شکافتِ با ِعدد جرمی یکسان، از توزیع گاوسی پیروی می کند . استاندارد این توزیع برای یک واکنش انحرافِ شکافت مشخص، همواره مقداری ثابت و مستقل از عدد جرمی انتخابی است .

نویسندگان

هوشیار نوشاد

پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات