تقارن دوگانه در نظریه بورن - اینفلد

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,802

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_011

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

نظریه متعارف بورن - اینفلد در فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ریسمان کاربرد فراوان دارد . در این مقاله کاربرد نظریه بورن - اینفلد در الکترود ینامیک بـا وجـود تـک قطبـی مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است . نشان داده می شود که با تعریف دو پتانسیل اسکالر و برداری جدید عـلاوه بـر پتانـسیل هـای بـرداری و اسـکالر متعـارف در الکترودینامیک، نظریه بورن - اینفلد تحت تقارن دوگانه ناوردا باقی می ماند .

نویسندگان

عباس ایوبی

گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، بلوار دانشگاه زنجان ، زنجان

سیامک خادمی

گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، بلوار دانشگاه زنجان ، زنجان