بررسی تأثیر مادة اولیه و سن غشاء اولترافیلتراسیون بر ترکیبات پرمیت

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,975

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_145

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

جهت ارزیابی کارایی سیستم غشائی اولترافیلتراسیون، بدون تغییر شرایط تولید کارخانه و با مادة اولیه شیر کامل، نیاز به تعیین فاکتوری می‌باشد که فقط تحت تأثیر سن غشاء اولترافیلتراسیون قرار گیرد. لذا، در این تحقیق با ثابت قرار دادن شرایط تولید و ضریب تبدیل شیر، به ارزیابی تأثیر شیر و سن غشاء اولترافیلتراسیون بر ترکیبات پرمیت پرداخته شد. لذا، دو کارخانة مجهز به سیستم غشایی فراپالایش APV با قابلیت نگهداری ترکیباتی با وزن مولکولی 20000 دالتون با سن فیلترهای غشاء متفاوت به صورت ماهانه مورد نمونه برداری قرار گرفت. نتایج این تحقیق با اطمینان بالای 95 درصد بر تأثیر معنادار مادة اولیه بر درصد ازت غیرپروتئینی، ماده جامد، خاکستر، سدیم و پتاسیم پرمیت، تأثیر ماده اولیه و اسیدیته شیر بر تغییرات درصد کلسیم پرمیت، تأثیر همزمان سن فیلترهای غشایی و ماده اولیه بر درصد ازت کل پرمیت، تأثیر منطقه و سن غشاء بر درصد چربی پرمیت و تأثیر مطلق سن فیلترهای غشائی بر درصد پروتئین پرمیت دلالت دارد. لذا، به کارخانجات لبنی استفاده کننده از این سیستم که از شیر کامل به عنوان ماده اولیه استفاده می‌نمایند توصیه می‌شود، تا جهت بررسی کارایی سیستم غشائی اولترافیلتراسیون، درصد پروتئین پرمیت را مورد آنالیز قرار دهند.

نویسندگان

مهشید جهادی

کارشناس ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

محمدرضا احسانی

دانشیار، علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران