شبیه‌سازی سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک توسط نرم‌افزار Aspen Plus

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,654

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_061

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله سیستم تبرید و خالص‌سازی (Ammonia Refrigeration) واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی شبیه سازی شده است. برای شبیه سازی واحد، از نرم‌افزار Aspen Plus استفاده گردیده است. معادله ترمودینامیکی استفاده شده، معادله حالت Peng-Robinson می‌باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از شبیه‌سازی تبادلگرهای حرارتی مورد بررسی قرار گرفته استم. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی مربوط به شدت جریان تبادلگرها، نسبت نتایج کسب شده مربوط به دما و فشار، در مقایسه با داده‌های طراحی، از دقت بیشتری برخوردار است. به طوری که حداکثر خطای شبیه‌سازی مربوط به شدت جریان تبادلگرها 9/4% ، دما 18/4 % و فشار 13% می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی بدست آمده مربوط به محصول نهایی آمونیاک دارای انطباق بسیار خوبی با داده‌های طراحی می‌باشد (حداکثر خطا %4/1) که نشان می‌دهد معادله حالت Peng Ronbinson حد بسیار زیادی توانسته است فرآیند را از نظر ترمودینامیکی پوشش دهد.

نویسندگان

بهروز راعی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرهاد شهرکی

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان