تعیین نحوه توزیع اندازه گلوگاه منفذی (PSD) بر اساس اندازه‌گیری فشار تزریق جیوه (HMPI)، سازند سروک در حوضه نفتی زاگرس

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,429

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_052

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

تشخیص ناهمگنی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی مخازن به ویژه کربناته است. مخازن کربناته با توجه به نحوه توزیع پارامترهای پتروفیزیکی مانند تخلخل و تراوایی و همچنین سایر خواص مخزنی به عنوان مخازن با ناهمگنی زیاد نسبت به مخازن کلاستیک شناخته می‌شوند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه ویژگیهای مخزن کربناته سروک بر اساس اندازه‌گیری فشار تزریق جیوه با فشار بالا (High Pressure Mercury Injection) است. آزمایش تزریق جیوه با فشار بالا گسترده وسیعی از فشار آستانه از 1/6 تا 748 psia را نشان می‌دهد که حاکی از تغییرات گسترده خواص نمونه‌های کربناته است. نمونه‌های مورد آزمایش همچنین توزیع اندازه گلوگاه منفذی (Pore Throat Size Distribution) گوناگونی را از ریزگلوگاه (Microports) تا درشت گلوگاه (Macroports) را نشان می‌دهند که سهم ریزگلوگاهها بسیار شاخص‌تر است. نتایج این مطالعه، نشان دهنده کنترل پارامترهای دینامیکی مخزن توسط PSD، و ویژگیهای موئینه سنگ مخزن است.

نویسندگان

حمید سلمان نژاد

کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران

محمدعلی فهیمی

کارشناس ارشد وزارت نیرو