شبیه‌سازی برج‌های تقطیر در سیستم‌های ناآرمانی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,228

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_037

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

شبیه‌سازی برج تقطیر معمولاً با استفاده از مدل‌های تعادلی که با فرضیات تعادلات ترمودینامیکی و گرمایی است برای هر سینی در برج انجام می‌گیرد برای اینکه سیستم از این حالت خارج گردد بایستی بازده‌ها برای همه اجزاء محاسبه شوند به ویژه برای سیستم‌های ناآرمانی که معادلات تعادلی برای شیه‌سازی دینامیکی نامناسب می‌باشد. به دلیل اینکه بازده‌ها تغییرپذیر هستند از پیش قادر به تعیین آنها نیستیم. با استفاده از بازده‌های ثابت تأثیر هیدرودینامیک سینی بر روی انتقال جرم و سرانجام برای دینامیک برج نادیده گرفته می‌شود. همچنین عملکرد برج‌ها نیز با توجه به تعادلات گرمایی در مدل تعادلی دارای نتیجه درستی نیست. در این پژوهش مدل غیرتعادلی برای شبیه‌سازی دینامیکی برج‌های تقطیر ارائه شده است. در مدل نرخ‌های انتقال گرما و جرم ترکیب و در معادلات گنجانده شده است. و تأثیر ارتباط انتقال جرم روی دینامیک برج‌ها تخمین زده شده است. این روش طراحی نوین، آگاهی برای شناخت طرح کلی برج با شبیه‌سازی دینامیکی غیرتعادلی را به دنبال می‌آورد.