ساخت و تعیین مشخصات غشاء های نانو حفره ای سیلیکا برای جداسازی گازها

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,331

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_068

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، با استفاده از پلیمریزاسیون تترا اتیل ارتو سیلیکات محلولهای پلیمری حاوی نانو ذرات سیلیکا در شرایط اسیدی و بازی ٢٩ نشان داد که طی فرآیند رفلاکس، Si-NMR و FTIR در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی و غیر یونی تهیه شدند . نتایج تستهای پلیمرهای سیلیکا تشکیل می شوند و میزان شاخه دار شدن آنها به زمان رشد بستگی دارد . در شرایط اسیدی ا ندازه نانو ذرات سیلیکا کوچکتر از شرایط بازی است . مواد فعال سطحی باعت افزایش سطح مساحت و حجم حفره های سیلیکا در حد قابل توجه می گردند. اندازه حفره های غشاء سیلیکا را در اندازه نانومتر و همچنین میزان توانایی آنها در جداسازی گازها را می توان با انتخاب نوع ماده فعال سطحی و شرایط اسیدی یا بازی کنترل نمود . میزان نفوذ و گز ینش پذ یری گازها از درون غشاء های ساخته شده با استفاده از سیستم آزمایشگاهی بر پا شده بررسی شده و به منظور بررسی مکانیسم نفوذ گاز به صورت خالص و مخلوط، نفوذ گازهای هیدروژن، دی اکسید آلومینا و غشاءهای سیلیکای ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفته و در آخر مدلهای منطبق بر نفوذ هر یک ‐α کربن و متان روی پایه از غشاء ها ارائه شده است.

نویسندگان

مجید پاکیزه

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

محمدرضا امیدخواه

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی