بررسی اثر ثابت دی الکتریک حلالهای آلی در کارایی واکنش کاهش اکسیژن در الکترودهای گازی نفوذی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,598

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_019

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر ثابت دی الکتریک حلال ها در لایه کاتالیست الکترود کاتد پیل سوختی با غشای پلیمری بررسی شده است . آزمایشات الکتروشیمیایی طیف بینی امپدانس و ولتامتری چرخه ای ٢ در دمای 25 درجه سلسیوس , در الکترولیت اسید سولفوریک ۲ مولار با الکترودهایی ساخته شده با بارگذاری یکسان نفیون و پلاتین ولی در حضور حلالهای آلی با ثابت دی الکتریک های متفاوت , انجام شد . در تمام الکترودها بارگذاری نفیون ۵ / ۰ و بارگذاری پلاتین ۱ میلی گرم بر سانتی متر مربع انتخاب شدند . با استفاده از طیف بینی امپدانس اطلاعاتی راجع به مقاومت انتقال بار و با استفاده از ولتامتری چرخه ای اطلاعاتی راجع به سطح فعال الکتروشیمیایی برای واکنش کاهش اکسیژن فراهم شد . مطالعات بر روی مورفولوژی و سطح الکترودها با استفاده از ط یف بینی میکروسکوپی الکترونی انجام شد . نتایج طیف بینی میکروسکوپی الکترونی تغییر نانو ساختار سطح الکترودها با تغییر ثابت دی الکتریک حلالها را نشان داد

نویسندگان

حسین غریبی

بخش شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رسول عبدالله میرزایی

گروه شیمی،دانشکه علوم ، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

الهه لهراسبی

بخش شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران