سنتز نانو ذرات نقره در حضور PVP با استفاده از دو روش احیاء گرمائی و صوت شیمی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,869

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_009

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

نانو ذرات نقره با استفاده از دو روش احیاء گرمائی و صوت شیمی در حضور PVP به عنوان پایدار کننده و آب به عنوان حلال سنتز سنتز شدند . در این کار از هیچ ماده ای به عنوان احیاء کننده استفاده نشد و یونهای نقره توسط رادیکالهای حاصله ازتخریب PVPدر اثر گرما در دمای 70◦c و امواج التراسونی احیاء شدند . در این کار تاثیر جرم مولکولی PVP نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نانوذرات نقره در حضور Mw=1300000)PVP نسبت به (Mw=580000)PVP سریعتر احیا شده و کوچکتر هستند . نانوذرات نقره سنتز شده به روش صوت شیمی در فرکانس ارتعاشی KHz 24 به مدت 10 دقیقه در مقایسه با روش احیاء گرمایی کوچکتر و دارای توزیع یکنواخت تری هستند .

نویسندگان

حبیب اشعشی سرخابی

آزمایشگاه پژوهشی الکترو شیمی، گروه شیمی فیزیک ، دانشکده شیمی ، دانشگاه

کیانی

آزمایشگاه پژوهشی الکترو شیمی، گروه شیمی فیزیک ، دانشکده شیمی ، دانشگاه