تأثیر کاربیدهای افزودنی بر رفتار خوردگی کاربیدهای سمانته WC-10%Co در محیط اسیدی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,816

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_054

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

کاربیدهای سمانته ع موماً از کاربید تنگستن و فلزی مثل کبالت به عنوان فاز اتصال دهنده تـشکیل شـده انـد . بـرای بهبود برخی خواص مکانیکی و نیز ریزتر شدن اندازۀ دانه ها در ساختار میکروسکوپی از کاربیدهای افزودنی مثـل TiC ،TaC/NbC ،VC اســتفاده مــی شــود . ازآن جــایی کــه میــزان خــوردگی کاربیــدهای ســمانته از نظــر بازیــابی قراضه های آن ها و نیز خوردگی آن ها به عنوان ابزار فرز، برشکاری، مته های حفاری در محیط هـای متفـاوت مهـم می باشد، در این پژوهش اثر VC بر رفتار ال کتروشیمیایی کاربید های سمنتۀ WC-10Co با درصـد کبالـت یکـسان در محیط اسیدی مطالعه گردید . نمونه ها به روش متداول متالورژی پودر با استفاده از ذرات پودر VC و Co ،WC با اندازۀ متوسط 2/5 ، 1/5 و 2/2 µm تولید شد . رسم منحنی پلاریزاسیون خطی در این آزمایش ها بـه وسـیلۀ دسـتگا ه -1000 mV پتانسیواستات / گالوانواستات و نرم افزار مربوطه انجام گردید . دامنۀ پلاریزاسـیون پتانـسیودینامیک بـین تا 1500 mV انتخاب شد . به عنوان محلول الکترولیت از اسید کلریدریک بـا غلظـت هـای متفـاوت 0/5 تـا 3 نرمـال استفاده شد . با توجه به اطلاعات حاصل از منحنی های پلاریز اسیون کاربیدهای سمنتۀ WC-10Co در محلول اسید کلریدریک با غلظت های متفاوت معلوم گردید که نرخ خوردگی در محلـول 1 نرمـال بیـشتر از سـایر محلـول هـا است . لذا برای بررسی رفتار خوردگی نمونه های WC-10Co-VC با 0/5 تا 3 درصد وزنـی VC از همـین محلـول استفاده شد . در قسمت آندی تمامی منحنی ها قسمت های فعال، شبه روئین و ماورای روئین دیده شد . نتایج مربوط به نمونه های حاوی VC ، احتمال افزایش مقاومت خوردگی کاربیدهای سمانته را لااقل در ناحیه شـبه روئـین نـشان می دهد . سطوح کاربیدهای سمانته قبل و بعد از خوردگی توسط میکروسکوپ الکترونی روبـشی SEM مطالعـه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این، از EDX برای شناسایی محـصول خـوردگی در سـطوح نمونـه هـای آزمایش شده استفاده شد .

نویسندگان

پروین عباچی

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

امیرمهدی عراقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

کاظم پورآذنگ

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تاثیر کاربیدهای افزودنی بر. . . 459 ...
 • A.M.Human, H.E.Exner, ،Ele ctrochemical Behavior of Tung sten-Carbi de Hard ...
 • S. S utth iruangwong _ G.Mori, ،4Corrosion Properties of Co-based ...
 • A.M.Human, H.E.Exner, ،'The Relationship between Electro chemical Behavior and In-Service ...
 • D.M.Gandi, B.E.Klaecki, ،'The Susceptibility of Wood-Cutting Tools to Corrosive Wear ...
 • V.A.Pugsley, G.Korn, S.Luyckx, H.G.Sockel, W.Heinrich, M.Wolf, H.Feld, R.Schulte, ،;The Influence ...
 • A.L .Echtenknap, Proc. of the ASLE/ASME Lubrication conf., Minneapolis, Oct. ...
 • M.H. Ghandehari, M.Schussler, ،Process for Recovering Metal Carbide Powder From ...
 • A.M.Human, B.Roebuck, H.E.Exner, ،، E lectrochemic al Polarisation and Corrosion ...
 • E.J.Wentzel, C.Allen, _ Ero sion-Corro sion Resistance of Tungsten- Carbide ...
 • A.M.Human, I.T.Northrop, S.B.Luyckx, M.N.James, 00A Comparison between Cemented Carbides Containing ...
 • G.Mori, H.Zitter, A.Lackner, M.Schretter, *"Influencing the Corrosion Resistance of Cemented ...
 • G.Mori, On the Influence of Cr*C, TiC and TaC On ...
 • S.Sundin, S.Huglund, ،0A Comparison Between Magnetic Properties and Grain Size ...
 • S.Lay, S.Hamar, A.Lackner، Location of VC in VC, _ Codoped ...
 • A _ Jaro enworaluck, T .Yamamoto, Y.Ikuhara, T.Sakuma, T.Taniuchi, K.Okada, ...
 • T.Yamamoto, Y.Ikuhara, T. Sakuma, *High Resolution Transmission Electron Microscopy Study ...
 • S.Immasato, K.Tokumoto, T.Kitada, S.Sakaguchi, *Properties of Ultra-Fine Grain Binder less ...
 • P. J. L.Fernandes, S.B.Luyckx, A.M.Human, F .P .A.Robinson, ? Does ...
 • mean Free Path Affect the Corrosion Behavior of WC-Co?? J. ...
 • P.Abachi, M.Imandar, A.Simchi, ،Effects of Grain Growth Inhibitors On Micro ...
 • ASM Handbook, Vol.13, Corrosion, 1998 ...
 • B.Bozzini, G.P.De Gaudenzi, A.Fanigliulo, C.Mele, ،، Electro chemical Oxidation of ...
 • A.Egami, M.Ehira, M.Machida, *Morphology of Vanadium Carbide in Submicron Hardmetals?, ...
 • نمایش کامل مراجع