تاثیر انیزوتروپی بر محاسبه نمودارهای حد شکل دادن ورق های فلزی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,023

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_253

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

نمودارهای حد شکل دادن ) ),FLDs ابزار سودمندی در تحلیل شکل دادن ورق های فلزی در فرآیندهای پرس کاری هستند . برای تخمین بیشترین تغییر شکلی که یک ماده می تواند در حین شکل دادن و قبل از ایجاد گلویی های موضعی تحمل نماید؛ توجه زیادی به این نمودارها معطوف شده است . در این مقاله , FLD بر مبنای آنالیز Jones و Gillis محاسبه شده است . در آنالیز مزبور , تغییر شکل ورق فلزی در سه مرحله ایده آل سازی گردیده است : ( الف ) تغییر شکل همگن تا بار بیشینه؛ ( ب ) موضعی شدن تغییر شکل تحت بار ثابت؛ و ( پ ) گلویی شدن موضعی با افت مشخص بار . در انجام محاسبه , قانون سیلان غیر مربعی Hill در حالت همسانگردی صفحه ای مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از محاسبه , با نمودار تجربی مربوط به فولاد ) Interstitial Free ) IF که با روش آزمایش به وسیله سنبه کروی رسم گردیده , مقایسه شده است . از آنجا که در تجربه , نمودارهای حد شکل دادن مستقل از پارامتر ناهمسانگردی پلاستیک هستند , سعی گردیده است تا با یک دیدگاه جدید به قانون FLD , نمودارهای محاسبه شده مستقل از این پارامتر باشند . تطابق خوبی بین Hill سیلان غیر مربعی تجربی و محاسباتی مشاهده شده است . به علاوه , استفاده از قانون سیلان غیر مربعی Hill با دیدگاه جدید در آنالیز به کار رفته , نمودار حد شکل دادن را مستقل از پارامتر ناهمسانگردی پیشنهاد می کند .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد , دانشکده فنی , دا

رضا محمودی

استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد , دانشکده فنی , دانشگاه تهران