بررسی تأثیر ولتاژ و شدت جریان در فرایند ESR بر روی ساختار انجمادی یک فولاد زنگ نزن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,787

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_250

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

با توجه به نقش بسیار مهم پارامترهای ولتاژ و شدت جریان اعمالی بر روی شـرایط ذوب و تصـفیه فلـزات در فرآیند ذوب مجدد بوسیلة سربارة الکتریکی (ESR) ، در پژوهش حاضر تاثیر این دو پـارامتر بـر روی کیفیت سطحی، ساختار انجمادی و عملیات تصفیه مورد بررسی قرار گ رفت . به این ترتیب آزمایشهایی بـر روی یک فولاد زنگ نزن بوسیله یک دستگاه ESR آزمایشگاهی انجام شد . نتایج بررسیها نشـان داد کـه در مقادیر پایین ولتاژ، انجماد جهت دار دندریت ها از حالت ستونی به سمت ساختار شعاعی تغییر مـی یابـد ، و در ولتاژهای بالا، حف ره های گازی زیادی در شمش محبوس می شود، که جهـت رشـد آنهـا در راسـتای انتقال حرارت است . همچنین در شدت جریان های پایین، سطح شمش ناهموار شده، و با افزایش آن تا یک حد بحرانی، کیفیت سطحی بهبود می یابد، و در مقادیر بالاتر جریان، انجماد سـاختار از حالـت سـتونی بـه شعاعی ترغیب می شود، که برای خواص نهایی مضر است . کنترل همزمان دو پارامتر ولتاژ و شدت جریان علاوه بر حذف مشکلات فوق، سبب افزایش راندمان گوگردزدایی و تصفیه می شود .

نویسندگان

سید مهدی عباسی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

علی شکوه فر

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ناصر احسانی

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حسن بدری

کارشناس دانشگاه صنعتی مالک اشتر