تهیه پودرAE Distalloy و ساخت نمونه و مقایسه خواص با پودر خارجیHoganas

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,230

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_220

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

Distalloy نام تجـاری پودرهـای اتصـال یافتـه دیفوزیـونی اسـت کـه اولـین بـار توسـط شـرکت سـوئدی Hoganas به منظور تولید قطعات زینتر شده با استحکام بالا معرفی شدند . در این تحقیق روش های ساخت آلیاژ Distalloy AE مورد بررسی قرار گرفت وخواص مکانیکی وفیزیکی آلیاژهای تهیه شـده، بـاهم و بـا خواص ذکر شده توسط Hoganas مقایسه گردید . برای این منظور سه روش متفاوت جهت تهیه این پـودر به کار گرفته شد و از هر سه روش پودر Distalloy AE تهیه شد . سپس این پودرها با مقادیر مختلف کربن ۴ / ۰، ۶ / ۰، ۸ / ۰ و ۲ / ۱ درصد به پودر اضافه شد واز نمونه های ساخته شده بـه روش متـالورژی پـودر نمونـه هایی تهیه و تست های وزن مخصوص و سختی قبل و پعد از عملیـات حرارتـی بـر روی آنهـا انجـام شـد . سپس نتایج با هم و همچنین با نتیجه گزارش شده توسط شرکت Hoganas مقایسه شد . در نهایت با توجـه به نتایج حاصل شده مشاهده شد که پودر حاص ل از روش سوم مناسب ترین نـوع پـودر و قابـل رقابـت بـا نمونه خارجی است

کلیدواژه ها:

Distalloy AE – Hoganas – متالورژی پودر- خواص مکانیکی – سختی – وزن مخصوص

نویسندگان

رسول صراف ماموری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

احمد نجفی مریم نگاری

مدیر تولید مجتمع متالورژی پودر ایران

نرگس فروغی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مواد - دانشگاه تربیت مدرس