ارایه مدل عددی محیط پیوسته برای رفتار کنتیکی انحلال سازی در آلیازهای رسوب سخت شونده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,196

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_213

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرآیند انحلال رسوبات در آلیاژهای رسوب سخت شونده اولین مرحله از عملیات پیرسازی است . در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود و انجام تحلیل گذرا با شرایط مرزی متحرک، مدلی برای سنتیک حل شدن رسوبات و مورفولوژی نهایی بعد از عملیات انحلال توسعه داده شد . در این تحلیل توزیع اندازه رسوبات، دما و زمان عملیات انحلال به عنوان ورودی مدل و توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات به عنوان خروجی به دست می آید . خصوصیات ترمودینامیکی سیستم شامل دوفاز با استفاده از محاسبات ترمودینامیکی تعادل و ضرایب نفوذ اتمهای محلول نیز از مراجع به دست آمد . این مقادیر به عنوان شرایط مرزی و پارامترهای حل معادلات مشتق جزئی در مدل اجزا محدود به کار رفته و توزیع غلظت و شکل رسوبات بعد از مدت زمان انحلال محاسبه گردید .

کلیدواژه ها:

سنتیک استحاله فازی ، انحلال سازی ، آلیاژهای رسوب سخت شونده ، مدل‌های عددی

نویسندگان

سینا شاهنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

سعید ناطق

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد