بازیابی کاربیدهای سمنته و بررسی تاثیر مدت زمان آسیاب کاری بر خواص فیزیکی و شیمیایی پودر بازیابی شده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,752

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_211

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کاربیدهای سمنته یا فلزات سخت در انواع ابزار برش و ماشینکاری قطعات صنعتی و در بسیاری از مواردی که به مقاومت سایشی بالا نیاز است به کار می روند . اجزای تشکیل دهنده این مواد اس اساسا کاربید تنگستن WCو فلز کبالتCo . هستند . از جمله مسائل مطرح در مورد کاربیدهای سمنته، بازیابی این مواد است بازیابی به سبب محدودیت منابع تنگستن و کبالت موجود در جهان و افزایش قیمت این فلزات و نیز به سبب انباشت قراضه ها و آلوده سازی محیط زیست از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است . از میان روش های بازیابی متفاوت، در این پژوهش بازیابی به روش تلفیقی از دو روش شیمیایی و مکانیکی انجام شد . همچنین با تغییر مدت زمان آسیاب اسکلت فلزی، خواص فیزیکی پودر حاصل شامل اندازه و توزیع جمعی ذرات پودر به کمک دستگاه لیزری آنالیز اندازه ذرات پودر، شکل توسط میکروسکپ الکترونی روبشی SEM و ترکیب شیمیایی به کمک آنالیزگرهای EDX بررسی شد . نمونه هایی با ترکیب شیمیایی WC-10Co و WC-10Co-VC با حداکثر ۳ % وزنی کاربید افزودنی VC به روش متالورژی پودر تولید شد . میانگین اندازه ذرات پودر WC ، Co و VC مصرفی به ترتیب برابر ۵ / ۲، ۵ / ۱ و µm ۲ / ۲ بود . در الکترولیز انتخابی از محلول اسید کلریدریک با غلظت ۱ نرمال به عنوان الکترولیت استفاده شد . سطح نمونه ها پیش و پس از خوردگی توسط میکروسکپ الکترونی روبشی SEM بررسی شد . ترکیب شیمیایی سطح خورده شده نیز توسط آنالیزگر EDX بررسی شد . نتایج حاصله نشان داد که با کاهش زمان آسیاب، ذرات پودر درشت تر از پودر اولیه بود و توزیع ناهمگن داشت، از طرفی با افزایش زمان آسیاب پودر بازیابی شده از شکل گوشه دار خارج می شد . در نهایت شرایط بهینه استحصال پودر کاربید تنگستن به روش الکترولیز انتخابی و زمان بهینه آسیاب به صورتی که ترکیب شیمیایی پودر بازیابی شده مشابه پودر اولیه باشد به صورت جداولی مجزا تعیین شد .

کلیدواژه ها:

کاربیدهای سمنتة ، بازیابی ، رفتار الکتروشیمیایی ، آسیاب کاری ، خواص فیزیکی و شیمیایی پودر بازیابی شده

نویسندگان

پروین عباچی

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهند

امیر مهدی عراقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

کاظم پورآذرنگ

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و