بررسی رفتار خوردگی داغ پوشش های کرم آلومیناید

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,761

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_210

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی مکانیز های تخریب پوشش های کرم آلومیناید در طی آزمون خوردگی داغ می باشد که بدین منظور پوشش کرم آلومیناید بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل IN-738 به روش سمانتاسیون پودری اعمال شد . عملیات حرارتی انحلال و پیر سازی قرار گرفتند . بعد از پوشش دهی، ابتدا نمونه ها در دمای ٧٠°C پیشگرم شده و سپس سطح آنها به وسیله محلول نمک با ترکیب Na2SO4-10%NaCl به میزان ٢/٥ mg⁄cm 2 آغشته شده و در کوره با دمای ٨٥٠ °C قرار داده شدند . بعد از هر 24 ساعت نمونه ها از کوره خارج شده و تا دمای محیط سرد شدند و سپس وزن شده و به منظور بررسی ریزساختار یکی از نمونه ها از روند آزمون خارج شد و بقیه نمونه ها دوباره به وسیله محلول نمک آغشته شده و درون کوره قرار گرفتند . ریزساختار آنها نیز بوسیله SEM مجهز به EDS و XRD مورد بررسی قرار گرفت . بررسی ریزساختار نشان دهنده وجود یک مکانیزم اکتیویته بالا با تشکیل سه لایه بیرونی، میانی و نفوذی به ترتیب به ضخامت ٥٠ و٣٠ و٢٠ میکرون می باشد که با افزایش زمان آزمون میزان عناصر Cr و Al به دلیل نفوذ آنها و تشکیل لایه اکسیدی محافظ در ناحیه بیرونی زیاد و در ناحیه میانی کاهش یافته و در نتیجه استحاله َ ß-NiAl →γ ساعت لایه میانی از فاز های ١٩٢ انجام می شود . بطوریکه بعد از حدود α -Crو ß-NiAl که به ترتیب منبع اصلی تامین عناصر Al و Cr جهت تشکیل اکسیدهای محافظ می باشند، تخلیه شده است که این مسئله مهمترین مکانیزم تخریب این پوشش ها می باشد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عبدالحمید جعفری

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد کرمی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

روح اله مبرا

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز استا

خسرو رحمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق