بررسی علل شکست زره مانتل سنگ شکن های ثانویه مجتمع مس سرچشمه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,482

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_196

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

زره های مانتل در واحد سنگ شکن های ثانویه و ثالثیه مجتمع مس سرچشمه از جنس فولاد هادفیل د بوده و جهت خردایش بکار گرفته می شوند . این زره ها ساخت تولید داخل بوده و توسط ریخته گری تهیه شـده و سپس تحت عملیات حرارتی واقع می شوند . مهمترین مشکل این زره ها شکست زود هنگام آنهـا مـی باشـد که زمان شکست بین چند هفته تا چند ماه متغیر است . شکل زر ه ها به صورت یک مخروط ناقص می باشد که قطر قسمت فوقانی آن ٨٠ سانتی متر و قطر قسمت تحتانی آن حدود ٢ متر می باشد . هدف از انجام ایـن پروژه تعیین علل شکست زود هنگام زره ها بوده است . در این راستا بررسی های شکست نگاری در اعمـاق مختلف ضخامت زره به همراه آنالیز سطوح شکست نشـان داد نـد کـه ترکهـای منجـر بـه شکسـت زره از دیوارة داخلی زره که در تماس با بدنة اصلی سنگ شکن بوده شروع شده اند و ارتباطی به سایش و م تع ا ق ب ـ اً تخریب بواسطه سایش زود هنگام ندارند . علت شروع و توسعه ترکها مرتبط به ترکیـب شـیمیایی، شـرایط ریخته گری و عملیات حرارتی و بالاخص نحوة کوئنچ کردن زره ها بوده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعیدرضا الله کرم

دانشکده فنی دانشگاه تهران

علیرضا معینی

مجتمع مس سرچشمه

رضا سلطانی

مجتمع مس سرچشمه