شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریز ساختاری در فولاد کربن متوسط CK40

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,150

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_180

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

باندینگ ریزساختاری (Microstructural Banding) شامل نوارهای موازی و متناوبی از پرلیت و فریت است که در فولادهای با درصد حجمی تقریبا یکسان فریت و پرلیت که تحت عملیات کارگرم مانند نورد و یا آهنگری قرار گرفته اند تشکیل می شود . باندینگ ریزساختاری در نتیجه جدایش عناصر آلیاژی بوجود می آید و موجب غیریکنواختی خواص مکانیکی در جهت های مختلف یا ناهمسانگردی (Anisotropy) می گردد . بنابراین بررسی شرایط حذف آن می تواند در دستیابی به ریزساختاری یکنواخت و در نتیجه خواص مکانیکی یکسان در همه جهت ها مفید باشد . در این تحقیق یک فولاد با کربن متوسط (CK40) که در ساخت قطعات به روش آهنگری بکار می رود مورد مطالعه قرار گرفت . با تغییر متغیرهای مختلف، شرایط تشکیل باندینگ در آن فولاد تعیین گردید و همچنین مشخص شد که با آستنیته کردن فولاد دارای باندینگ در دماهای بالا و زمانهای کردن آن می توان باندینگ را حذف و به ریزساختاری همگن دست پیدا کرد . کوتاه و کنترل سرعت سرد

کلیدواژه ها:

باندینگ – نواری شدن ریزساختار – آهنگری – فریت – پرلیت – ناهمسانگردی

نویسندگان

جواد اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب گروه مهندسی مواد

سید عبدالکریم سجادی

استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی

سید محمدرضا یوسف ثانی

مربی گروه مهندسی مواد ومتالورژی

سید مهدی سیدی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب گروه مهندسی مواد