بررسی خوردگی لوله های زنگ نزن آب پاششی کارخانه بیلت 2 فولاد خوزستان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,190

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_163

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

هدف استفاده از فولادهای زنگ نزن معمولا مقابله بـا خـوردگی اسـت، ولـی بسـیاری از ایـن فولادهـا در مقابل خوردگی موضعی حساس بوده و دچار خوردگی حفره ای میگردند . این حساسـیت میتوانـد در اثـر شرایط محیطی و یا نحوه فرآیند ساخت و اجرا تشدید شده و باعث کوتاه شـدن طـول عمـر ایـن فولادهـا گردد . در سیستم آب پاششی کولینگ چمبر بیلت جهت کاهش خوردگی از لوله های زنگ نـزن اسـتفاده شـده است . این لوله ها پس از نصب تحت تست فشار قرار گرفتند و مشکل خاصی مشاهده نشـد، امـا در تسـت فشاری که قبل از راه اندازی تولید اجرا شد، نشتی های متعددی در بدنه و نقـاط جـوش لولـه هـا مشـاهده گردید . این مقاله نتایج بررسی خوردگی این لوله ها و پیشنهادات ارائه شده در این مورد را در بر میگیرد

نویسندگان

امیر حسینی کلورزی

مهندس ارشد جوش و تستهای غیر مخرب، کارشناس ارشد مهندسی مواد، واحد بازرس