بررسی مدل های کروی شدن و رشد فاز Si آلیاژ A356 ریخته شده درحالت نیمه جامدALTHIX

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,445

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_158

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژ A356 ریخته شده در حالت نیمه جامد متشکل از فاز گلبولی زمینه و ناحیه یوتکتیک شامل فاز Si می باشد . فاز Si یوتکتیک در آلیاژ ALTHIX (A356) بهسازی شده، به صورت خوشه ای شکل ( Coral ) ( با رشته های بلند در زمینه پخش شده است . امروزه به خوبی مشخص شده است که بخش عمده ای از خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si توسط مورفولوژی و چگونگی توزیع فاز Si یوتکتیک کنترل می شود . از آنجاییکه عملیات ترمومکانیکی یکی از روش های مهم فرآوری مواد است، در پژوهش حاضر تاثیر دما و نرخ کرنش بر ریز ساختار این آلیاژ و اصول اساسی و مدل های مختلف کروی شدن ساختار های لایه ای دو فازی ( مانند ساختارهای یوتکتیکی ) و کاربرد این تئوری ها در فرآیند کروی شدن سیلیسیم بررسی شده است . بدین منظور آزمایش های فشار گرم در دماهای ◦C 450، ◦C 500 و ◦C 450 و با نرخ کرنش های 0/01 sec-1, 0/001sec-1, 0/0005sec-1, 0/0001sec-1 تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی و نتایج آنالیز تصویری مبین تغییر مرفولوژی و شکسته شدن رشته های سیلیسیم یوتکتیک در آلیاژ ALTHIX(A356) می باشد .

کلیدواژه ها:

آلیاژ نیمه جامد ALTHIX(A356) ، ریزساختار ، Si یوتکتیک ، کروی شدن

نویسندگان

میثم حق شناس

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

عباس زارعی هنزکی

دانشیار گروه متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

سید محمود فاطمی ورزنه

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

غلامرضا فاطمی ورزنه

دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس