فروشویی باکتریایی کنسانتره مس کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه براساس روش Geocoat

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,754

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_156

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرآیند ژئوکوت تکنولوژی جدیدی است که برای استخراج بعضـی ازفلـزات از کانیهـای سـولفوریآنها به کار می رود . در این تحقیق فروشویی میکروبی کنسـانتره پوشـیده شـده روی یـک زیـر لایـه مناسب ) ) rock support در ستونهای آزمایش کوچک ( ارتفاع ۱متر ) مورد بررسی قرار می گیرد . با روش غوطه وری پوششی از کنسانتره روی سطح سنگ حامـل ( باطلـه حاصـل از کارخانـه تغلـیظ ) ایجاد می شود . سپس دانه های پوشیده شده از کنسـانتره بـه داخـل سـتونهای آزمـایش منتقـل شـده و پاشش محلول اسید سولفوریک بادبی L/m 2 /h ۸ - ۵ وتلقیح باکتری روی سطح ستونها صورت مـی گیرد . لازم به ذکر است بهینه سازی محیط کشت انجا م شده و باکتریهـای مزوفیـل بـه میـزان کـافی کشت داده شد و روی ستونها تلقیح گردید . میزان استخراج مس از هر کدام ازستونها بر اساس آنـالیز محلولهای حاصل از انحلال وماده باقیمانده پس از انحلال کامل ، محاسبه شـده اسـت . میـزان بازیـابی مس بطور متوسط در مرحله انحلال شیمیای ی ۰۴ ٪ حاصل شدو پس از تلقیح باکتری مزوفیـل بازیـابی به84- 75 ٪ رسید .

کلیدواژه ها:

ژئوکوت ٬ باکتری٬ لیچینگ٬ سولفید٬ کالکوپیریت

نویسندگان

محمودجمالی پاقلعه

مجتمع مس سرچشمه امور لیچینگ واحد استخراج با حلال SX

محمدرضا ایزدپناه

بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدعلی سیدباقری

مجتمع مس سرچشمه – امور تحقیق وتوسعه - بخش هیدرومتالورژی