بررسی تاثیر عملیات حرارتی کوتاه مدت دردمای بالا برخواص مکانیکی ورفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ نزنL316

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,040

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_153

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی کوتاه مدت بر خواص مکانیکی ورفتار شکست ضربه فلز جوش مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور مقاطعی با ضخامت 316L فولاد زنگ نزن آستینتی ١٥mm با استفاده از روش اتمسفر خنثی الکترود تنگستنی TIG جوشکاری شده و با استفاده از آزمونهای غیر مخرب مورد ارزیابی قرار گرفتند . سپس نمونه های تهیه شده از فلز جوش در محدوده دمایی ° C ٥٠۸ – ٥٥٠ و به مدت ١ الی ۵ ساعت مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند . ساختار متالورژیکی نمونه ها توسط روشهای متالوگرافی ، سختی سنجی و آنالیز شیمیایی به روشٍ EDS مورد بررسی قرارگرفت . همچنین خواص مکانیکی نمونه ها توسط آزمونهای کششی و ضربه در دمای محیط تعیین گردد و مکانیزم شکست نمونه های ضربه توسط بررسیهای شکست نگاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده ا نرژِی ضربه با افزایش دمای عملیات حرارتی کاهش می یابد . همچنین همراه با کاهش تافنس نوعی تغییر در مکانیزم شکست از حالت نرم به ترد مشاهده می شود . نتایج بدست آمده بر اساس حلالیت فاز فریت وتشکیل فازهای بین فلزی در طی عملیات حرارتی در دمای بالا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .

کلیدواژه ها:

جوشکاری ، فولادزنگ نزن آستنیتی316کم کربن ، عملیات حرارتی پیرسازی ، خواص مکانیکی

نویسندگان

علی عماری الهیاری

کارشناسی ارشد جوشکاری، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشکده فنی، دان

حسن فرهنگی

استادیار مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشکده فنی، دان

سیدمحمدمهدی هادوی

استادیار مهندسی مواد دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی، ، دانشگاه صنعت