بررسی نقش تیواوره موجود در محلول الکترولیت برروی رفتار پسیو شدن آندهای مسی طی فرآیند پالایش الکتریکی مجتمع مس سرچشمه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,957

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_135

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

افزودنی هایی مانند تیواوره ، گلووکلرایداغلب بمنظورکنترل ساختارومورفولوژی رسوب مس برروی سطح کاتد، طی فرآیندپالایش الکتریکی به محلول الکترولیت اضافه می شوند . مطالعات اندکی درخصوص بررسی نقش این افزودنیها روی رفتارپسیوشدن آندهای مسی انجام شده است . درتحقیق حاضر با استفاده از تست های گالوانواستاتیک اثراین ماده افزودنی برروی رفتارپسیوشدن آندهای تجاری وهمچنین مس خالص کاتدی درحضورالکترولیتهای صنعتی وساختگی ، حاوی غلظت های متفاوتی ازتیواوره بررسی وغلظت بهینه وبحرانی این ماده افزودنی درجهت ایجادشرایط بهینه فرآیند پالایش الکتریکی تعیین گردید . نتایج حاصل نشان میدهد که باافزایش غلظت تیواوره تارسیدن به یک حدبحرانی مدت زمان لازم برای رسیدن به شرایط پسیوشدن tp افزایش وپس ازآن کاهش پیدا میکند

نویسندگان

عبدالحمید جعفری

استادیار بخش مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

امیر صرافی

استادیار بخش مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود حسنخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرما

علی صارمی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرما