بررسی پدیده های ترمیم دینامیکی در شکل دهی داغ فولادهای هایپریوتکتوید آلیاژی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,819

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_111

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در محدوده انجام کار داغ کاهش تنش سیلان با ا فزایش درجه حرارت و کاهش نرخ کرنش نتیجـه وقـوع پدیده های ترمیم دینامیکی است . در درجـه حـرارت هـای بـالاتر نیـ ز افـزایش درصـد کـربن محلـول در آستنیت منجر به کاهش استحکام فولاد می گردد . نتیجه عملکرد این مکانیزم ها سـبب افـزایش داکتیلیتـه داغ فولاد ها می شود . حضور شبکه ک اربیدی اولیه حین انجماد یوتکتیـک در فولادهـای هایپریوتکتیـک آلیاژی می تواند موجب کاهش شدید داکتیلیته داغ این فولادها شود . در این پژوهش تاثیر مورفولوژی و نحوه توزیع ذرات کاربیدی بر منحنی های تنش -کرنش بدست آمـده از آزمون کشش داغ برای یک نوع فولاد ابزار بررسی ش ده است . بـا افـزایش درجـه حـرارت ، بازیـابی و تبلورمجدد دینامیکی نقش بزرگتری ایفا می کنند بطوریکه رشد ترک در طول مرز دانه ها به تعویـق افتـاده و منجر به افزایش داکتیلیته می شود . همچنین محاسبات نشان می دهد که در درجه حرارت های بالا انـرژی اکتیواسیونلازم برای ترمیم دینامیکی از حالت ریخته شده به حالت کار شده کاهش می یابد

کلیدواژه ها:

فولاد هایپریوتکتوید- شکل دهی داغ- آزمون کشش داغ- ‏مورفولوژی کاربید- ترمیم دینامیکی

نویسندگان

مجید واثقی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

عباس اکبرزاده

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا اسلامی

کارشناس شرکت فولاد آلیاژی ایران