بررسی تاثیر فرآیند سختکاری القائی بر پروفیل سختی فولاد AISI 1045

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,900

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_101

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی سختکاری القایی بر پروفیل سختی قطعات ساخته شده از فولاد قابل عملیات حرارتـی بـا اسـتاندارد AISI 1045 بررسـی شـده اسـت . هـدف از انجـام ایـن پـژوهش بهبـود پارامترهای نظ یر پروفیل سختی سطح و مغز ، ریز ساختار میکروسکوپی ، عمـق نفـوذ سـختی و در نهایـت افزایش عمر عملکرد قطعات ساخته شده می باشد . نتایج آزمایشات سـختی سـنجی ، متـالوگرافی ، تعیـین عمق نفوذ سختی و در نهایت عمر ع ملکرد قطعات ساخته شده در مجموعه های مونتاژ شده نشـان داد کـه با تنظیم پارامترهای موثر نظیر دما ی آستن یته کردن ، توان ، فرکانس ، سرعت حرکت قطعه ، طرح کویل ، دمای مایع آب ، فشار آب ، دب ی آب و همچنین در نظر گرفتن مقدار سختی و ریز سـاختار مـواد اولیـه بـه مقدار سختی 59 –61 HRC در سطح ، عمق نفوذ سختی به میزان 2.5 mm ، ریز ساختار میکروسکوپی مورد نظر دست پیدا نمود که در افزایش عمر عملکرد قطعات ساخته شده بسیار موثر بود

نویسندگان

حسین هدایت

کارشناس واحد مهندسی مواد، شرکت مارپیچ باختر

مهدی شریعتمداری

سرپرست واحد مهندسی مواد شرکت مارپیچ باختر