تاثیر متغیرهای جوشکاری قوس فلز گاز پالسی بر رقیق شدگی و هندسه گرده جوش در فرایند روکش دهی با جوشکاری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,425

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_098

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر متغیرهای جوشکاری قوس فلز گاز پالسی بر رقیق شدگی و هندسـه گـرده جـوش در روکش دهی فولاد خط لوله X٦٥ با فولاد زنگ نزن ٣١٦L توسط فرایند جوشکاری فوق مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور داشتن الگوی مناسبی در مورد نحوه تاثیر متغیرهای جوشـکاری بـر هندسـه گـرده و رقیق شدگی فلز جوش، از الگ وی » طـرح عـاملی کامـل « بـه عنـوان یکـی از مهـم تـرین ابزارهـای طراحـی آزمایش ها استفاده شده و درنهایت الگویی ریاضی برای نحوه تغییرات هندسه گرده جوش و رقیق شـدگی بر حسب نرخ تغذیه سیم و سرعت جوشکاری ارایه شده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میثم نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهند

امیر عبداله زاده

دانشیار متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تر

فرشید مالک قایینی

استادیار متالورژی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت