بررسی جوشکاری و تاثیر عملیات حرارتی بعد از آن بر خصوصیات متالورژیکی انیکونل 617 مورد مصرف در توربین های گازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,212

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_095

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

انیکونل ۷۱۶ آ لیاژ محلول جامد نیکل - کروم - کبالت - مولیبدن، پایه نیکلـی اسـت کـه تـا دمـای بـیش از 980 درجه سانتی گراد مقاومت مناسبی به اکسیداسیون دارد و کاربرد گسترده ای در ساخت محفظه احتراق تـوربین هـای گازی یافته است . اصلی ترین روش ساخت این قطعات جوشکاری می باشد کـه بـا توجـه بـه شـرایط حـاد کاری موجود بخصوص خزش و خستگی حرارتی آن، انتخاب روش مناسب جوشکاری و سیکل عملیات حرارتی بعد از آن از اهمیت زیادی دارد . در ایــن پــژوهش، ابتــدا عملیــات جوشــکاری قطعــه بررســی و نــوع الکتــرود، روش جوشــکاری و دیگــر مشخصات جوشکاری تعیین شد و پس از تهیه نمونه های آزمایشی اسـتاندا رد، تـأثیر سـیکل هـای مختلـف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و سطوح شکست آن بررسی شد . در نهایت سیکل عملیات حرارتـی مناسب به گونه ای طراحی گردید که قطعه دارای کمترین ترک میکروسـکپی و تـنش داخلـی و حـداکثر استحکام و چقرمگی در ناحیه جوش و منطقه تحت تأثیر آن باشد .

کلیدواژه ها:

انیکونل 617- جوشکاری- عملیات حرارتی

نویسندگان

محمد چیانی

مدیریت گروه متالورژی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

محمدرضا پاک منش

مدیر فنی آزمایشگاههای متالورژی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

کامران شیرانی

کارشناس ارشد متالورژی، شرکت فناوری پایا مواد

امید عمادی نیا

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان