اجرای روش عملی با کمک مدل سازی و توالی جوشکاری به منظور کنترل اعوجاج ورق های نازک

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,630

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_064

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

پدیده اعوجاج جوشکاری در ورق های نازک، باعث شده مهندسین طراح و ساخت به استفاده از ضخامتهای بالا در طرحهای خود تمایل پیدا کنند . راه حل هایی برای کنترل وکاهش میزان آن برای انواع ورق ها، نظیر استفاده از توالی جوشکاری و یا پیشگرم کردن و اعمال تنش اولیه پیشنهاد شده است . برای شرایط خاصی مشابه این تحقیق که از ورقهای نازک ( کمتر از ۳ میلی متر ) استفاده می شود به دلیل انتقال حرارت سریع، این عملیات دشوار و حتی غیرممکن می باشد . این تحقیق مربوط به جوشکاری ورقهای نازک مشبک ( ضخامت ۵۲ / ۱ میلی متر ) دستگاه بستر لرزان، از جنس فولاد زنگنزن مربوط به پروژه صنعتی مرکز تحقیقات مهندسی فارس میباشد . براساس نیاز طراحی دینامیکی دستگاه مربوطه،کمترین میزان اعوجاج جوشکاری به میزان کمتر از ۲ میلیمتر در طول ۰۰۵۱ میلیمتر پذیرفته شد . اولین مرحله، آزمون جوشکاری TIG با مدلهای معینی روی تعدادی نمونه از ورقهای نازک مشابه شرایط واقعی به مقیاس یک سوم قطعه اصلی انجام شد . سپس با اندازهگیری میزان اعوجاج پدید آمده و رسم نمودارهای توپوگرافی به تحلیل عوامل موثر بر این کار پرداخته شد . در نهایت توسط یک دستورالعمل مناسب بدست آمده، جوشکاری ورقهای اصلی با ابعاد 250× 1500 میلیمتر به تعداد دوازده عدد درکنار هم، با کیفیت مطلوب، طبق تلورانسهای استانداردهای جوشکاری انجام گردید .

نویسندگان

مهدی کرم کش

کارشناس ارشد مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پ

سید علی کرم کش

استادیار مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژ

عوض حاجی باقری

کارشناس مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژوهش

فرزاد تیمناک

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، مجتمع آموزشی و پژوهشی بعثت، م