بررسی رفتار الکتروشیمیائی آلیاژ 5083H321 درحضور پرچ توپر 2117T4

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,505

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_049

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژهای کار شده سری 5xxx شامل آلیاژهای Al-Mg-Cr ,Al-Mg-Mn-Cr از مقاومت به خوردگی خوبی بخصوص در محیطهای دریایی برخوردار هستند . یکی از مهمترین و پر استفاده ترین آنها آلیاژ 5083H321 می باشد که بطور وسیعی در شناورهای دریایی کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین مهمترین روش ایجاد اتصال در شناورهای دریایی استفاده از ورق های نازک و تکنیک پرچ) کاری می باشد . یکی از پر استفاده ترین پرچها در این زمینه پرچ توپر2117T4 (Solid Shank Rivet می باشد . از آنجایی که محیط های دریایی به دلیل بالا بودن در صد رطوبت نسبی و حضور یونهای کلر از خورنده ترین محیط ها می باشند بررسی رفتار آلیاژ مذکور در تماس با پرچ مورد نظر و محیط خورنده دریایی از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد . بدین منظور نمونه هایی با ابعاد cm ۲ × ۲ از جنس آلیاژ 5083H321 بعنوان نمونه های مرجع و نمونه هایی با همین ابعاد که در مرکز خود شامل یک پرچ توپر2117T4 بودند جهت آزمایشات پلاریزاسیون تهیه شدند . نمونه ها به صورت پتانسیودینامیکی در آب طبیعی دریا و آب مصنوعی دریا ASTM D1141 مطابق با استاندارد ASTM G5 پلاریزه شدند و بکمک روش اکستراپولاسیون تافل پارامتر های ثابت تافل در منطقه آندی ba ، ثابت تافل در منطقه کاتدی bc ، دانسیته جریان خوردگی icorr ، پتانسیل خوردگی Ecorr و سرعت خوردگی mm/yr برای هر نمونه بدست آمد . در پایان اثر وجود پرچ 2117T4 بر پارامتر های فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت

نویسندگان

مهدی عیان بد

کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی،

محمدجعفر هادیانفرد

دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهن