خواص مکانیکی وساختار تخلخلی قطعات متالورژی پودر فولادی نیکل- مس- مولیبدن دار تولید شده از روش پرس گرم و مقایسه آن با سایر روشها

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,012

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_021

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرآیند فشردن گرم زمینه جدیدی را در کـاربرد قطعـات متـالورژی پـودر بـا توجـه بـه افـزایش چگـالی و خواص ایجاد می کند . در این فرآیند پودر اولیه پس از آماده سازی و مخلـوط شـدن در محـدوده دمـایی بالای 100 درجه سانتیگراد تحت عملیات فشردن قرار می گیرد . در این پژوهش، تـاثیر اسـتفاده از فرآی نـد پرس گرم بر خواص مکانیکی، متالورژیکی و همچنین ساختار تخلخلی فولادهای نیکـل - مـس – مولیبـدن دار مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس نتایج به دست آمده، با انجام عملیات فشردن در دمـای 130 درجـه سانتیگراد، افزایش چگالی در حد gr/cm 3 0/20 محقق گردیـد . بررسـی ریـز سـاختار تخلخلـ ی و تعیـین تفاوت آن با ساختار تخلخلی قطعات تولیدی از روشهای معمول متالورژی پودر و نیل به استحکام کششی شاخص حدود MPa800 از جمله دستاوردهای به ترتیب علمی و کاربردی این تحقیق می باشد .

نویسندگان

مجید بیدقی

دانشجو

حمید خرسند

استادیار گروه مهندسی مواد و متالورزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

حمید رحمانی سراجی

رئیس مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس